Zespół Szkół nr 1
imienia Adama Mickiewicza
w Lublińcu

Facebook
Instagram
Snapchat

Wiadomości

STOP COVID ProteGO Safe

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu dotycząca akcji: STOP COVID ProteGO Safe

Read more

Wytyczne dla zdających

Proszę wszystkich uczniów przystępujących do testu diagnostycznego w dniach 3-16 marca br. o zapoznanie się z wytycznymi związanymi z organizacją i przebiegiem testu. Wynikają one z procedur maturalnych i uwzględniają[…]

Read more

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W związku z odbywającą się w naszej Szkole maturą próbną, Pani Dyrektor podjęła decyzję o wprowadzeniu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla całej Szkoły w dniach 3 i 4 marca[…]

Read more

Harmonogram próbnej matury – marzec 2021 r.

W dniach od 03.03.2021 r. do 16.03.2021 r. odbędzie się test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego wg harmonogramu. Test będzie przeprowadzany stacjonarnie w szkole.Prosimy zapoznać się[…]

Read more

Profile w naszej szkole

Matematyczno-Fizyczny
Biologiczno-Chemiczny
Humanistyczny
Biznesowy
Technik Logistyk
Technik Informatyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Technikum nr 1
ul. Sobieskiego 22,   42-700 Lubliniec
tel.: 782 992 645;   34 351 14 33   
e-mail: lolubliniec@list.pl 
NIP 575-10-25-078