Konkurs Historyczno – Patriotyczny „Baon Parasol” – Ich akcje zbrojne. Bohaterowie Powstania Warszawskiego”

Interesujesz się historią naszej Ojczyzny? Pasjonują Cię czasy Powstania Warszawskiego, losy jego bohaterów? Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie historyczno-patriotycznym w ramach obchodów Święta Weterana, organizowanym przez Klub Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu! Szczegółowych informacji udzielają i zapisy przyjmują nauczyciele historii i WOSu. Termin testu w szkole – 2 października!

Regulamin VIII Testu Historycznego 2020

„Baon Parasol” – Ich akcje zbrojne. Bohaterowie Powstania Warszawskiego”

Klub Jednostki Wojskowej Komandosów ul. Sobieskiego 35 42-700 Lubliniec ogłasza konkurs historyczno-patriotyczny w ramach obchodów Święta Weterana, skierowany do szkół średnich i zawodowych z powiatu lublinieckiego. Zakres wiadomości będzie obejmował:

 Genezę powstania Baonu „Parasol”,

 Akcje zbrojne „Agat/Pegaz/Parasol”,

 Powstanie Warszawskie.

Każda ze szkół wyznacza chętne osoby do wzięcia udziału w teście, który przeprowadzony będzie w danej szkole. Dzień przed wyznaczonym terminem szkoła informuje organizatora (Klub JWK) telefonicznie o gotowości do przeprowadzenia testu. Wówczas Klub JWK pośle Test mailowo do wskazanej szkoły .Całe przedsięwzięcie odbędzie się przy zachowaniu wytycznych GIS, MEN i MZ.

Bibliografia:

https://www.1944.pl/artykul/ekspozycja,4500.html

http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2048.html

http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/baonparasol.htm

http://www.sppw1944.org/index.html?http://sppw1944.org/powstanie/oddzialy/oddzialy_opis26.html

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/55879,Maciej-Zuczkowski-Rzez-Woli.html

Strzembosz Tomasz :”Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1945″ (wyd. 1978, II wyd. 1983)

Stachiewicz :”Parasol”

Zbigniew Wiesław Ostoja Rylski: Biografie żołnierzy Batalionu „Parasol”- oddziału do zadań specjalnych

Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej” T.1-2

Kunicki Aleksander „Rayski”: „Cichy Front – wspomnienia szefa komórki wywiadu w oddziale „Osa” – „Kosa 30” KG Kedywu AK i kompani „Agat”, (później „Parasol”)

Zarejestrowane rozmowy z bohaterami Powstania Warszawskiego

Nagrania są własnością Jednostki Wojskowej Komandosów, rozpowszechnianie, kopiowanie i udostępnianie bez zgody właściciela jest zabronione. Zarejestrowane rozmowy udostępniono w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu historyczno-patriotycznego na terenie szkoły:

Organizator konkursu:

Klub Jednostki Wojskowej Komandosów

u. Sobieskiego 35

42-700 Lubliniec

Tematyka testu:

Geneza powstania Baonu „Parasol”,

Akcje zbrojne „Agat/Pegaz/Parasol”,

Powstanie Warszawskie.

Uczestnicy:

Szkoły średnie Powiatu Lublinieckiego

Termin:

Test przeprowadzony zostanie w szkołach w dniu wyznaczonym przez daną szkołę z zachowaniem wytycznych GIS, MEN i MZ . Organizator oczekuje do dn. 09.10.2020 r., listy z  czterema najlepszymi uczestnikami drogą mailową (jwk.klub@ron.mil.pl) z podaniem imienia, nazwiska, oraz ilości przyznanych punktów. Organizator określi zdobyte miejsca spośród wszystkich uczestników zgłoszonych przez poszczególne szkoły.

Czas: 45min.

Forma testu: Zamknięty

Sprawdzanie i wyniki: Komisja konkursowa powołana przez organizatorów przyzna nagrody oraz dyplomy dla laureatów. Rozdanie nagród odbędzie się podczas Święta Kombatanta 17 października na uroczystej Gali w Warszawie. Transport zapewnia Jednostka Wojskowa Komandosów. Organizator o dokładnych wytycznych odnośnie godzin wyjazdu, poinformuje laureatów w odpowiednim czasie. Organizator przedsięwzięcia oczekuje od uczestników przestrzegania  zasad i wytycznych GIS, MEN i MZ.