44. Olimpiada Języka Niemieckiego

Drodzy Uczniowie! Zapraszamy do udziału w 44. Olimpiadzie Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2020/2021. Eliminacje szkolne odbędą się 6 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w sali 4s. Czas trwania eliminacji – 2 godziny lekcyjne (90 min.). Zgłoszenia do 23 października przyjmuje p. Katarzyna Tarara!

Eliminacje okręgowe!

Eliminacje pisemne 2. etapu odbędą się w szkołach 15 stycznia 2021 r. Początek eliminacji pisemnych ustala się na godz. 10.00, czas trwania – 2 godziny lekcyjne (90 min.)