Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

Zachęcamy do udziału w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Deutschfreund, który odbędzie się 18 listopada 2020 r. w macierzystych szkołach uczestników. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje p. Katarzyna Tarara do dnia 13 października 2020 r.