Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Pracownicy Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza

W związku z pierwszym potwierdzonym przypadkiem zakażenia COVID-19 u jednego z naszych nauczycieli uczniowie dziewięciu klas (6 – Liceum Ogólnokształcącego i 3 Technikum) zostali skierowani na kwarantannę. Dyrekcja szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego, wdrożyła w szkole od dnia 12 do 16 października 2020 r. nauczanie hybrydowe, a dla wszystkich uczniów objętych kwarantanną nauczanie zdalne na platformie MS Teams. W związku z sytuacją epidemiologiczną zwracamy się z prośbą o szczególną ostrożność w pracy zgodnie z ustalonymi procedurami dotyczącymi funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu wdrożonymi w roku szkolnym 2020/2021 w okresie pandemii koronawirusa COVID-19. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie placówki, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na niepokojące objawy ewentualnego zakażenia, a w razie konieczności o kontakt z lekarzem POZ.

Życzymy Wszystkim dużo zdrowia i apelujemy o rozsądek!

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

mgr Jadwiga Stroniewska