Dzień Edukacji Narodowej

„Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.”

/Taylor MacKenzie/

Słowo miłość – za Waszą troskę,

Słowo wdzięczność – za Wasz trud.

Dar to skromny – dar uczniowski,

Wyśpiewany z serc, jak z nut.

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz, za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi.

W Dniu Edukacji Narodowej Dyrekcji, Nauczycielom, Pedagogom oraz Pracownikom administracji życzymy przede wszystkim ZDROWIA, dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych, jak również uśmiechu każdego dnia…

Wdzięczni Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu