Konkurs „Bezpieczny w sieci”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie organizowanym przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach „Bezpieczny w sieci”. Konkurs ma na celu:
– poszerzenie wiedzy o zjawisku handlu ludźmi;
– szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie;
– zainteresowanie dzieci i młodzieży problemem handlu ludźmi, w tym w celach zarobkowych, zmuszaniu do pracy w niegodziwych warunkach, wykorzystywaniu nieletnich do ciężkich prac np. polowych, w fabrykach;
– wyróżnienie najlepszych prac plastycznych dotyczących tematyki zjawiska handlu ludźmi i przeciwdziałania zagrożeniom oraz poprawie bezpieczeństwa w sieci.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu przez e-dziennik z pedagogiem szkolnym: p. Joanną Styczyszyn lub p. Alicją Szafraniec-Bok oraz p. Grażyną Gerhards. Zapraszamy do udziału!

Termin składania prac konkursowych do 4 grudnia 2020 r.

Załączniki do konkursu:
PLAKAT | REGULAMIN | 1 ZMIANA DO REGULAMINU | 2 ZMIANA DO REGULAMINU | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY | OŚWIADCZENIE |
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH