Konkurs „Bezpieczny w sieci”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie organizowanym przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach „Bezpieczny w sieci”.

Konkurs ma na celu:

– poszerzenie wiedzy o zjawisku handlu ludźmi;

– szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie;

– zainteresowanie dzieci i młodzieży problemem handlu ludźmi, w tym w celach zarobkowych, zmuszaniu do pracy w niegodziwych warunkach, wykorzystywaniu nieletnich do ciężkich prac np. polowych, w fabrykach;

– wyróżnienie najlepszych prac plastycznych dotyczących tematyki zjawiska handlu ludźmi i przeciwdziałania zagrożeniom oraz poprawie bezpieczeństwa w sieci.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu przez e-dziennik z pedagogiem szkolnym: p. Joanną Styczyszyn lub p. Alicją Szafraniec-Bok oraz p. Grażyną Gerhards. Zapraszamy do udziału!

Termin składania prac konkursowych do 20 listopada 2020 r.