Ostatnie Pożegnanie

Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Dariusza Przyłasa

założyciela i wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu,

wieloletniego prezesa Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Polsce,

doradcy metodycznego ds. katechezy w diecezji gliwickiej i przede wszystkim wspaniałego pedagoga i wychowawcy, człowieka dobrego, życzliwego, głęboko zaangażowanego w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Najbliższym

oraz całej Społeczności szkolnej Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu

wyrazy szczerego współczucia składają:

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza,

Grono Pedagogiczne, Pracownicy administracji, Uczniowie oraz Rodzice