Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Wiktor Małysa klasa 3af (LO po gimnazjum), Aleksandra Gordzielik klasa 2b1 (LO po szkole podstawowej), Daniel Siwiaszczyk klasa 2 Ta (Technikum po gimnazjum) i Patrycja Balon klasa 2 Tbd1 (Technikum po szkole podstawowej).

Stypendium jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać tylko jeden – najlepszy uczeń w szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem.

Gratulujemy!