Wytyczne dla zdających

Proszę wszystkich uczniów przystępujących do testu diagnostycznego w dniach 3-16 marca br. o zapoznanie się z wytycznymi związanymi z organizacją i przebiegiem testu. Wynikają one z procedur maturalnych i uwzględniają aktualną sytuację pandemiczną.