Uczniowie klas IV Technikum- zapraszamy do rekrutacji na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+

Drodzy uczniowie!

Miło nam poinformować, że już wkrótce rozpocznie się proces rekrutacyjny do Projektu nr 022-1-PL01-KA121-VET-000067965 dla uczniów i uczennic klas IV, którzy kształcą się w zawodach technik informatyk i technik logistyk.

Projekt, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, skierowany jest do uczniów 5-letniego technikum, którzy chcą wziąć udział w 4-tygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych (we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii lub Grecji). Ukończenie praktyk jest obowiązkowe i wynika z polskiej podstawy programowej dla kształcenia w danym zawodzie.

Proces rekrutacyjny dla wszystkich uczniów, którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie, rozpocznie się w połowie września, a wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami do 10 września 2022 r.
Wydrukowane, uzupełnione i podpisane formularze z załącznikami składamy u koordynatora lub asystenta projektu.

 Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na tablicy ogłoszeń w szkole, na stronie internetowej szkoły, na szkolnym Facebook’u oraz będą wysyłane poprzez eDziennik.

 Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialna jest komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły. O udziale w Projekcie decydować będzie liczba punktów rekrutacyjnych, a kryteria punktacji wyszczególnione są w Regulaminie.

Projekt będzie składał się z etapu przygotowawczego, mobilności edukacyjnej i działań po powrocie.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć. W przypadku zakwalifikowania się do Projektu, udział we wszystkich jego częściach jest obowiązkowy.

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać u koordynatora Projektu, Pani mgr Emilii Sukiennik oraz asystenta koordynatora, Pani mgr inż. Sabiny Thomas- Watoła.

Emilia Sukiennik

Skip to content