Informacje
Konkurs z Fizyki i Astronomii
Wpisał: Adam Strzelczyk

Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa szkoły do udziału w I Regionalnym Konkursie z Fizyki i Astronomii. W tym roku organizatorzy przewidzieli konkurs złożony z dwóch części: test wiedzy z zakresu fizyki i astronomii i przygotowanie eksperymentu – doświadczenia fizycznego. W konkursie biorą udział dwuosobowe drużyny. Uczestnicy rozwiązują indywidualnie zadania testowe, a punkty drużyny sumuje się. Następnie drużyna przygotowuje doświadczenie.

Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2016 r. Dla uczniów szkół gimnazjalnych konkurs wiedzy zostanie przeprowadzony na jednym poziomie, dla uczniów ponadgimnazjalnych konkurs wiedzy zostanie przeprowadzony na dwóch poziomach: jeden poziom dla uczniów klas pierwszych i drugi poziom dla uczniów klas drugich i trzecich. Uświetnieniem konkursu będą zaproszeni goście z wyższych uczelni.

Konkursy mają na celu rozpowszechnianie nauki fizyki i astronomii wśród młodzieży, a także urozmaicają naukę uczniów, pozwalają docenić ich postępy w nauce, pochwalić się zdobytą wiedzą oraz wzbudzają pozytywną rywalizację pomiędzy uczniami.


Główni sponsorzy konkursu to:

 • Starostwo Powiatowe
 • Rada Rodziców ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza
 • Centrum Językowe Naczyńscy
 • Drukarnia Sil-Veg-Druk
 • Firma OTTIMO s.k.a.
 • Firma BAECKER
 • KCA Damian Piątkowski
 • Firma Terkom - Tomasz Obrzód

Program Konkursu z Fizyki i Astronomii
Wpisał: Adam Strzelczyk

 • 9.00 Przywitanie uczestników i zaproszonych gości,
 • 9.15-10.00 Konkurs wiedzy - rozwiązywanie zadań konkursowych,
 • 10.00–11.30 Konkurs eksperymentalny,
 • 11.30–12.30 Wykład w auli, pokaz nagrodzonych filmów,
 • 12.30 Finał konkursu, rozdanie nagród.