"Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny" I-IV (10 zdjęć)

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

Wydawnictwo prezentuje bogatą historię naszej Szkoły. W numerze pierwszym znajduje się praca Ludwika Markowiaka, dyrektora Szkoły w latach 1955-1981, poświęcona dziejom międzywojennym. Pozostałe numery, wydawane z okazji obchodów rocznic Szkoły, zawierają wiele materiałów przedstawiających dorobek Mickiewiczowskiej Szkoły Średniej. Zamieszczamy również artykuł Sebastiana Ziółka z ostatniego numeru LPP. ARTYKUŁ