Nagroda dla ucznia Johna Wilhelma

Nagroda została wręczona w marcu 1932 r. za wypracowanie na temat „Znaczenie własnego wybrzeża dla handlu”, napisane na konkurs ogłoszony przez Ligę Morską i Rzeczną. John Wilhelm, absolwent Szkoły z 1933 r., był po wojnie urzędnikiem skarbowym w Opolu. Pod dedykacją podpisali się: