Sprawozdanie 1931 (66 zdjęć)
Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

Sprawozdanie z działalności naszej Szkoły w roku szk. 1930/1931 to najcenniejszy dokument z okresu międzywojennego jaki przetrwał II wojnę światową. Pozwala on szczegółowo prześledzić działalność Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Adama Mickiewicza i zawiera niezwykle ciekawe dane socjologiczne nt. uczniów szkoły. W tym czasie kształciło się w nim wielu Polaków przybyłych ze Śląska Opolskiego, zwanych „Opolanami”, którzy w roku następnym przenieśli się do Gimnazjum w Bytomiu. Na jego podstawie udało się m.in. ustalić imię ks. Juliana Góreckiego, którego zdjęcie można odnaleźć w naszym muzeum. Podpisał się pod nim dr Józef Arecki, dyrektor Szkoły w latach 1925-1933.