Dni Europejskie 2014 Drukuj

"Przystąpienie Polski do UE było wydarzeniem niezwykle doniosłej rangi, które daje znakomite owoce…” - mówił prezydent Bronisław Komorowski w 9. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W maju 2014 obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Aby zaprezentować pozytywne efekty akcesji zapraszamy do wzięcia udziału w Dniach Europejskich i uroczystościach związanych z 10. rocznicą przystąpienia Polski do UE organizowanych w naszej szkole, których finał odbędzie się 29. kwietnia 2014r. o godzinie 11.00 w auli naszej szkoły. HARMONOGRAM KONKURSÓW


Program:
11.00 - przywitanie i wystąpienia zaproszonych gości,
11.15-11.40 - wykład jubileuszowy,
11.40-12.30 - podsumowanie Dni Europejskich oraz konkursów, wręczenie nagród, prezentacja zwycięzców,
12.30 - przemarsz uczniów szkół Powiatu Lublinieckiego na rynek, happening – „Polska w Unii Europejskiej”, przewidywany czas zakończenia: g.14.00.


Dni Europejskie – odbędą się:

 • 10.04.2014 r. (czwartek)– konkursy dla gimnazjów
 • 23.04.2014 r. (środa) - konkursy dla szkół ponadgimnazjalnych,
 • 29.04.2014r.(wtorek) - finał i wręczenie nagród

Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie nauki języków obcych oraz poznanie innych krajów i kultur. W trakcie wydarzenia zaplanowanych jest wiele atrakcji, w tym prezentacje ciekawostek językowych połączone z muzycznymi niespodziankami.

DZIEŃ EUROPEJSKI dla szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się 23 kwietnia 2014 r.w auli ZS nr 1.


KONKURSY DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH: (Zachęcamy do udziału w konkursach międzyszkolnych)

 1. Konkurs piosenki obcojęzycznej – wykonanie piosenki w jednym z języków Unii Europejskiej, informacje – pani. A. Mateja, p. K. Bugno REGULAMIN
 2. Konkurs plastyczny na plakat upamiętniający wstąpienie Polski do Unii Europejskiej – technika dowolna, konkurs indywidualny, format A1(duży arkusz brystolu), informacje – p. Ż. Cierpiał, p. A. Sobczak, p. M. Klimek, REGULAMIN
 3. Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną ilustrującą dziesięcioletni okres przynależności naszego kraju do UE – „ Tradycje świąteczne w UE”, konkurs indywidualny, informacje – p. K. Jonek, p. P. Górecki,
 4. Konkurs fotograficzny – „Moja mała ojczyzna/ mój region pięknieje w Unii Europejskiej”(jw.), konkurs indywidualny, informacje – p. K. Czornik, p. K. Tarara.

  KONKURSY DLA UCZNIÓW ZS NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA:
 5. Konkurs literacki na reportaż/ wspomnienia „Mój region pięknieje w Unii Europejskiej”, informacje – p. C. Ochman;
 6. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej – informacje – p. S. Ziółek, p. A. Fiszer-Białek, p. K. Kosmala
 7. Happening, konkurs dla klas, informacje – p. M. Kania;
  Klasy wylosowały kraje UE, które mają zaprezentować. 29 kwietnia 2014r. odbędzie się finał Dni Europejskich oraz happening upamiętniający 10. rocznicę wejścia Polski do UE, abyśmy mogli zaprezentować lokalnej społeczności naszą przynależność i dumę z bycia Europejczykami. Będzie to też okazja do prezentacji dobrych praktyk i pozytywnych efektów akcesji. Zadaniem klasy jest przybliżenie społeczności uczniowskiej i lokalnej wylosowanych krajów, ich szeroko rozumianej kultury, tradycji, zwyczajów. Klasa zbiera informacje, dekoruje salą lekcyjną oraz wykonuje tablicę informacyjną o danym państwie, gdzie umieści podstawowe zwroty w danym języku, symbole narodowe, fakty z historii, ciekawostki itp. Najładniejsze tablice informacyjne zostaną nagrodzone. W dniu 29.04.2014 r. przebiera się w stroje ludowe, barwy narodowe danego państwa, posiada chorągiewki, balony, flagi w barwach narodowych wylosowanych krajów. Następnie wspólnie przemaszerujemy barwnym korowodem na rynek lubliniecki, gdzie zostanie odśpiewany hymn Unii Europejskiej i odbędzie się happening, który będzie głównym punktem programu obchodów. WAŻNE: uczniowie prezentują przynajmniej po dwie znane osobistości związane z wylosowanymi krajami, zaleca się zaprezentowanie pozytywnych bohaterów(przebranie, rekwizyty). W czasie przemarszu na rynek należy przywdziać stroje w barwach danego kraju i/ lub wykonać makijaż w danych kolorach. Na rynku należy krótko zaprezentować wylosowane kraje. Uczniowie znają słowa i melodię hymnu Unii Europejskiej. Zgłoszenia do konkursów przyjmują odpowiedzialni nauczyciele do dnia 14. kwietnia 2014.