Laureat IX konkursu akademickiego o stypendium i indeks im. Bpa Jana Chrapka. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 13 czerwca 2010 12:41

Czerwiec 2010 r. Krzysztof Juszczyszyn uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza został laureatem IX konkursu akademickiego o stypendium i indeks im. Bpa Jana Chrapka.
Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Biskupa Jana Chrapka przeprowadzany jest od 2002 r. Grono laureatów Konkursu obejmuje już 67 osób.
Instytut Dziennikarstwa wraz z Instytutem Polityki Społecznej i Instytutem Nauk Politycznych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnąc uczcić pamięć tego niezwykłego wychowawcy młodzieży i jednocześnie wskazać wszystkim pracownikom mediów społecznych – jak uczył Biskup Jan Chrapek - potrzebę budowania kultury porozumienia i dialogu, postanowiły co roku przeznaczać drogą konkursu dla maturzystów pochodzących z ubogich rodzin dwanaście miejsc na prowadzonych przez siebie studiach dziennikarskich, polityki społecznej i nauk politycznych.
Partnerem obu Uczelni w tym przedsięwzięciu jest Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która przeprowadza wstępny nabór kandydatów oraz zapewnia pomoc stypendialną dla laureatów Konkursu.
We wtorek 8 czerwca w Instytucie Dziennikarstwa UW odbył się finał Konkursu, podczas którego każdy z 14 finalistów spotkał się z Komisją. Oprócz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, przy ustalaniu końcowej oceny kandydata Komisja brała pod uwagę udział w olimpiadach przedmiotowych, dorobek dziennikarski i oceny z napisanego przez niego eseju, wystawione przez dziennikarzy. W jej skład weszli: prof. UW dr hab. Jerzy Olędzki (Instytut Dziennikarstwa UW - przewodniczący), prof. UJ dr hab. Teresa Sasińska-Klas (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ - wiceprzewodnicząca), dr Lucyna Słupek (IDiKS UJ), dr Jolanta Itrich-Drabarek (Instytut Nauk Politycznych UW), dr Paweł Hut (Instytut Polityki Społecznej UW), red. Barbara Sułek-Kowalska (ID UW), ks. Jan Drob (Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"), Alicja Waszkiewicz (ID UW - sekretarz Komisji).
Dzień wcześniej na Starym Mieście finaliści wzięli udział w tradycyjnej kolacji z członkami Komisji Konkursowej, pracownikami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" i laureatami poprzednich edycji Konkursu. Tegoroczni maturzyści mieli okazję poznać działalność Fundacji i historię Konkursu Akademickiego. Komisję reprezentowali prof. Jerzy Olędzki, o. Wacław Oszajca, Barbara Sułek-Kowalska i Alicja Waszkiewicz.
Od października Krzysztof Juszczyszyn rozpocznie studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku polityka społeczna.