ZAPYTANIA OFERTOWE Drukuj

Lubliniec, dnia 27.09.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferenta

Treść zawiadomienia (docx, pdf).


Lubliniec, dnia 18.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe na

Ubezpieczenie budynków wraz z oknami i drzwiami, wyposażenia sprzętu elektronicznego od ognia i innych żywiołów oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia

 • Zapytanie ofertowe (docx, pdf)
 • Wykaz sprzętu do ubezpieczenia (xslx, pdf)
 • Informacje dodatkowe (docx, pdf)

Lubliniec, dnia 02.08.2019 r.

Informacja o wyborze oferty na

"Remont części dachu budynku hali sportowej
w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu"


 • Informacja o wyborze oferty (*.pdf)Lubliniec, dnia 26.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe na

"Remont części dachu budynku hali sportowej
w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu"

 • Zapytanie ofertowe (*.pdf)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (*.pdf)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (*.pdf)
 • Klauzula informacyjna (*.pdf)Lubliniec, dnia 06.06.2019 r.


Zapytanie ofertowe na "Remont części dachu

Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu"

 • Zapytanie ofertowe (*.pdf)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (*.pdf)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (*.pdf)
 • Klauzula informacyjna (*.pdf)Lubliniec, dnia 21.12.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę artykułów biurowych.

Informacja o wyborze oferty: *.docx, *.pdf.

Lubliniec, dnia 21.12.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków czystości.

Informacja o wyborze oferty: *.docx, *.pdf.


Lubliniec, dnia 10.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych
Lubliniec, dnia 10.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości
Lubliniec, dnia 03.12.2018 r,

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zakupu krzesełek i stolików uczniowskich.


Informacja o wyborze oferenta: *.docx, *.pdf.

Lubliniec, dnia 19.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe na zakup krzesełek i stolików uczniowskich.

Lubliniec, dnia 18.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie.

Lubliniec, dnia 04.06.2018 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę kserokopiarki.

Informacja o wyborze oferenta: docx, pdf.

Lubliniec, dnia 16.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę kserokopiarki.