Przedmiotowe zasady oceniania Drukuj

Przedmiotowe zasady oceniania oraz wymagania na poszczególne oceny: