PODZIĘKOWANIA Drukuj
wtorek, 19 marca 2013 09:08

Nagrania filmu promocyjnego szkoły dobiegły końca. W związku z tym, pragniemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie, na jego różnych etapach: zespołowi, który opracował scenariusz, za cenne pomysły; klasom: Ia1, Ia2, Ib1, Ib2, Id1, Id2, If, IIa, IId1, IIc i IIf oraz uczestnikom Comeniusa, które wyraziły zgodę na przedstawienia tematyczne oraz ich wychowawcom, za pomoc i organizację prezentacji.W sposób szczególny pragniemy również podziękować: Kamilowi Markowi, Marcelemu Dudzie, Bartkowi Ptakowi, Łukaszowi Szczepanowskiemu oraz Krzysztofowi Danielskiemu za odegranie głównych ról oraz pomoc techniczną i pomysły. W końcu Wam wszystkim za aktywny udział i wyrozumiałość w nagraniu na hali.

Film oparty na konwencji harlem shake’a będzie prezentował to, czym szkoła żyje: naukę w niekonwencjonalnej formie;), miejsca charakterystyczne, takie jak: biblioteka, obserwatorium czy siłownia oraz naszego patrona, który towarzyszył wszystkim Waszym działaniom.  Przede wszystkim ma jednak oddać dobrą atmosferę i ukazać, iż w szkole jest miejsce dla różnych form ekspresji.

Specjalne podziękowania kierujemy również do Pana Jędrzeja Tomczyka - Niestrója oraz fundacji TUTAJ PRZYSZŁOŚĆ, która sponsoruje niniejsze nagranie.