Piknik Naukowy EDUSCIENCE w Mickiewiczu Drukuj

23 października br. w naszej szkole odbył się pinknik naukowy. Został on zrealizowany we współpracy z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu: Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE. W programie znalazły się: FOTOGALERIA


• ogólnodostępny pokaz naukowy,
• warsztaty naukowe o następującej tematyce: matematyczne rozmaitości, kolorowa chemia, magnetyczne szaleństwo, ścinanie białka;
• pokazy w przenośnym planetarium,
• urozmaicone lekcje dydaktyczne z zakresu przedmiotów przyrodniczych dla klas uczestniczących w projekcie.

W pikniku uczestniczyły klasy przyrodnicze z LO w Lublińcu oraz klasy partnerskie, uczestniczące w projekcie – I LO w Tarnowskich Górach i Zespół Szkół w Czarnym Lesie. Głównym celem pikniku Eduscience było uatrakcyjnienie, a co za tym idzie zainteresowanie przedmiotami, z którymi uczniowie mają do czynienia na co dzień: matematyką, fizyką, chemią, geografią, biologią czy przyrodą.