1b1 1biol.-chem.
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 #1s1 wf_1
wf-2/2 #1w5 wf_3
biologia GI 7II historia PM 3I j.polski SZ 6I wf-1/2 #1s1 wf_1
wf-2/2 #1w5 wf_3
2 8:50- 9:35 j.polski SZ 6I j.polski SZ 6I przedsięb. MR 2s j.niemiecki KT 4s wf-1/2 #1s1 wf_1
wf-2/2 #1w5 wf_3
3 9:45-10:30 wos PM 3I j.polski SZ 6I matematyka BD 2p przedsięb. MR 2s r_matematyka BD 2p
4 10:50-11:35 zaj. wych. KT 4s matematyka BD 2p e_dla_bezp MR 2s chemia DN 1II matematyka BD 2p
5 11:50-12:35 j.niemiecki KT 4s j.angielski-1/3 3II geografia DW 4II kultura JN 5I historia PM 3I
6 12:45-13:30 fizyka EK 2I stat.w med. BD 2p religia AH 6s informatyka-1/2 AS 2II
informatyka-2/2 WS 1I
j.angielski-1/3 3II
7 13:35-14:20 religia AH 6s   j.niemiecki KT 4s   wych.rodz.-1/3 #wd2 7II
Obowiązuje od: 2019-04-01
Drukuj plan
wygenerowano 31.03.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum