WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DLA KLASY 2 Ta.  
Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: informatyka.  
PRZEDMIOT  
TYTUŁ  
AUTOR  
WYDAWNICTWO  
TYTUŁ SERII  
NR DOPUSZCZENIA  
Biologia na czasie 2.  
Podręcznik dla liceum  
ogólnokształcącego i  
technikum. Zakres  
podstawowy  
Anna Helmin, Jolanta  
Holeczek  
Biologia na czasie. Zakres  
podstawowy (2/3)  
biologia  
Nowa Era Spółka z o.o.  
1006/2/2020  
Biologia na czasie 2. Karty  
pracy ucznia dla liceum  
ogólnokształcącego i  
technikum, zakres  
Dawid Kaczmarek, Jacek  
Pawłowski, Renata Stencel  
Biologia na czasie. Zakres  
Podstawowy (2/3)  
biologia  
chemia  
fizyka  
Nowa Era Spółka z o.o.  
Nowa Era Spółka z o.o.  
Nowa Era Spółka z o.o.  
podstawowy  
Kontynuacja:  
To jest chemia. Część 1.  
Chemia ogólna i  
nieorganiczna. Podręcznik dla  
liceum ogólnokształcącego i  
technikum. Zakres  
Romuald Hassa, Aleksandra  
Mrzigod, Janusz Mrzigod  
To jest chemia. Zakres  
podstawowy (1/2)  
994/1/2019  
podstawowy  
Odkryć fizykę. Podręcznik dla  
klasy 2 liceum  
ogólnokształcącego i  
technikum. Zakres  
podstawowy  
Maricn Braun, Weronika  
Śliwa  
Odkryć fizykę (2/3)  
1001/2/2020  
983/2/2020  
Oblicza geografii 2.  
Podręcznik dla liceum  
ogólnokształcącego i  
technikum. Zakres  
podstawowy  
Radosław Uliszak, Krzysztof  
Wiedermann, Tomasz  
Rachwał, Paweł Kroh  
Oblicza geografii. Zakres  
podstawowy (2/3)  
geografia  
geografia  
Nowa Era Spółka z o.o.  
Nowa Era Spółka z o.o.  
Oblicza geografii 2. Karty  
pracy ucznia dla liceum  
ogólnokształcącego i  
Katarzyna Maciążek  
Oblicza geografii. Zakres  
podstawowy (2/3)  
technikum, zakres  
podstawowy  
Catherine McBeth. Patricia  
Reilly. Karolina Kotorowicz-  
Jasińska  
Kontynuacja:  
Impulse 2  
język angielski  
język angielski  
język niemiecki  
Macmillan Polska Sp. z o.o.  
Macmillan Polska Sp. z o.o.  
Nowa Era Spółka z o.o.  
Impulse (2/5)  
Impulse (3/5)  
#trends (2/4)  
1129/2/2021  
1129/3/2021  
940/2/2019  
Catherine McBeth, Patricia  
Reilly Joanna Sobierska-  
Paczesny  
Po zakończeniu Impulse 2:  
Impulse 3  
#trends. Podręcznik do języka Anna Życka, Ewa Kościelniak-  
niemieckiego dla liceów i  
techników. Część 2  
Walewska, Andy Christian  
Körber  
#trends 2. Zeszyt ćwiczeń do  
języka niemieckiego dla  
liceów i techników. Poziom  
A1+  
Ewa Kościelniak-Walewska  
Nowa Era Spółka z o.o.  
Nowa Era Spółka z o.o.  
#trends (2/4)  
język niemiecki*  
język polski  
Ponad słowami. Podręcznik  
do języka polskiego dla liceum  
ogólnokształcącego i  
Małgorzata Chmiel, Anna  
Cisowska, Joanna  
Kościerzyńska, Helena Kusy  
Ponad słowami (LO,  
technikum) (2/7)  
1014/2/2019  
1014/3/2020  
technikum. Klasa 1. Część 2  
Ponad słowami. Podręcznik  
do języka polskiego dla liceum  
ogólnokształcącego i  
technikum dla klasy 2 część 1.  
Zakres podstawowy i  
Małgorzata Chmiel, Anna  
Cisowska, Joanna  
Kościerzyńska, Helena Kusy,  
Anna Równy, Aleksandra  
Wróblewska  
Ponad słowami (LO,  
technikum) (3/7)  
język polski  
Nowa Era Spółka z o.o.  
Nowa Era Spółka z o.o.  
rozszerzony.  
Ponad słowami. Podręcznik  
do języka polskiego dla liceum Joanna Kościerzyńska, Anna  
ogólnokształcącego i Cisowska, Aleksandra  
technikum dla klasy 2 część 2. Wróblewska, Joanna  
Zakres podstawowy i  
rozszerzony  
Ponad słowami (LO,  
technikum) (4/7)  
język polski  
1014/4/2020  
1134/2/2023  
Kostrzewa, Joanna Ginter  
Нoʙыѝ Как раз. Język  
rosyjski. Podręcznik. Liceum  
technikum. Część 2 (z  
nagraniami)  
Wydawnictwa Szkolne i  
Pedagogiczne S.A.  
język rosyjski  
Olga Tatarchyk  
NOWYJ KAK RAZ (2/4)  
MATeMAtyka 2. Podręcznik  
dla klasy 2 liceum  
ogólnokształcącego i  
technikum. Zakres  
podstawowy  
Wojciech Babiański, Lech  
Chańko, Joanna Czarnowska,  
Grzegorz Janocha, Dorota  
Ponczek  
matematyka  
Nowa Era Spółka z o.o.  
MATeMAtyka ZP (2/4)  
971/2/2020  
Poznać przeszłość 2.  
Podręcznik do historii dla  
liceum ogólnokształcącego i  
technikum. Zakres  
Adam Kucharski, Anna  
Łaksziewicz i inni  
Poznać przeszłość. Zakres  
podstawowy (2/4)  
historia  
Nowa Era Spółka z o.o.  
1150/2/2023  
1155/1/2022  
podstawowy  
Kontynuacja:  
Izabella Modzelewska-Rysak,  
Leszek Rysak, Karol  
Wilczyński, Adam Cisek  
Wydawnictwa Szkolne i  
Pedagogiczne S.A.  
Historia i teraźniejszość  
(WSiP) (1/2)  
Historia i teraźniejszość.  
Podręcznik. Liceum i  
technikum. Część 1  
historia i teraźniejszość  
Marian Buczyński, Adam  
Cisek, Tomasz Grochowski,  
Izabella Modzelewska-Rysak,  
Witold Pelczar, Leszek Rysak,  
Karol Wilczyński  
Historia i teraźniejszość.  
Podręcznik. Liceum i  
technikum. Część 2  
Podręcznik jest w procesie  
aprobaty, celem nadania nr  
dopuszczenia.  
Wydawnictwa Szkolne i  
Pedagogiczne S.A.  
Historia i teraźniejszość  
(WSiP) (2/2)  
historia i teraźniejszość  
*zakup podręcznika we wrześniu, po stworzeniu grupy.  
Uwaga: prosimy o wstrzymanie się ze sprzedażą niezakończonych podręczników ze względu na kontynuację w kolejnym roku szkolnym.