Uwaga Maturzyści

5 lipca, w godzinach od 12.00 do 14.00 można odbierać świadectwa maturalne w sekretariacie szkoły. Osoby, które nie mogą zrobić tego osobiście mogą wysłać w zastępstwie członka rodziny z pisemnym upoważnieniem (muszą się w nim pojawić nr i seria dowodu osobistego oraz numer PESEL). Po 5 lipca świadectwa można odbierać w godzinach pracy sekretariatu: 8.00 – 14.00.

Skip to content