Wycieczka do planetarium w Chorzowie
WpisaƂ: Adam Strzelczyk [14 stycznia 2012r.]