Klasa 1Ta, 1Tb dwuzawodowa

TECHNIK INFORMATYK Klasa 1Ta

Nauka w tej klasie przygotowuje do pracy w zawodzie technik informatyk lub podjęcia studiów na uczelniach politechnicznych i kierunkach informatycznych. Daje jedyną możliwość uzyskania certyfikatów Lokalnej Akademii CISCO i przygotowania do certyfikatów międzynarodowych, które są  pożądane w wielu firmach zajmujących się eksploatacją i montażem sieci komputerowych. 

Współpracujemy z Politechniką Częstochowską, Wyższą Szkołą Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie i firmą CISCO. Zajęcia będą się odbywać w pracowni informatycznej wyposażonej m.in. w drukarkę 3D, urządzenia sieciowe (routery, switche firmy CISCO), zestawy robotów oraz zestawy do montażu i demontażu komputerów i laptopów. Zdobywając kwalifikacje, uczeń będzie m.in. korzystał z zasobów hardwarowych i softwarowych Lokalnej Akademii CISCO oraz będzie miał możliwość dodatkowego potwierdzenia swoich umiejętności poprzez uzyskanie m.in. certyfikatów: ITE oraz CCNA Routing and Switching.

Uczniowie w tej klasie są przygotowywani do zdobycia 2 kwalifikacji:

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci  komputerowych. 

INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Uczniowie technikum będą wyjeżdżać na zagraniczne praktyki! Szkoła uzyskała pozytywną opinię wniosku o akredytację w ramach programu Erasmus + w sektorze VET. W ramach akredytacji możliwe będzie finansowanie wyjazdów uczniów na praktyki zagraniczne w latach 2023-2027.

Po ukończeniu tej klasy uczniowie mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą (sprzedaż i naprawa sprzętu komputerowego), podjąć pracę jako instalator i administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych, analityk baz danych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- informatyka

TECHNIK LOGISTYK Klasa 1Tb

Technik logistyk to nowoczesny i wymagający zawód proponowany osobom przedsiębiorczym, kreatywnym, z umiejętnościami planowania oraz organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć. 

Absolwent tego kierunku zajmuje się:

- przygotowaniem procesu logistycznego,

- sporządzaniem dokumentów logistycznych, 

- ustaleniem należności za usługi logistyczne, 

- przygotowywaniem taryf przewozowych i spedycyjnych. 

Potrafi organizować:

- procesy zaopatrzenia, 

- magazynowania, transportu i dystrybucji. 

Samodzielnie przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób. Oblicza koszty dostaw i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych. Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować i dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Uczniowie tego kierunku wezmą udział w wykładach na uczelniach politechnicznych i ekonomicznych w zakresie ekonomii i logistyki oraz poznają zasady działania firm logistycznych i produkcyjnych podczas wyjść i wycieczek oraz odbywanych praktyk. Dzięki praktykom zagranicznym zapoznają się z działaniem firm logistycznych poza granicami kraju. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

SPL.01 - Obsługa magazynów.

SPL.04 - Organizacja transportu.

 

Uczniowie technikum będą wyjeżdżać na zagraniczne praktyki! Szkoła uzyskała pozytywną opinię wniosku o akredytację w ramach programu Erasmus + w sektorze VET. W ramach akredytacji możliwe będzie finansowanie wyjazdów uczniów na praktyki zagraniczne w latach 2023-2027.

 

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu egzaminu zawodowego tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe lub rozpocząć pracę w firmach  transportowo- spedycyjnych. 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- geografia