Klasa 1a - matematyczno-fizyczna

KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA

Chcesz zbadać powiązania matematyki z fizyką i astronomią? Wybierz klasę matematyczno-fizyczną! Przygotujemy Cię do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki.

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli oraz pracowników naukowych Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej, z którymi systematycznie współpracujemy. Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania i pasje na zajęciach kółka astronomicznego, które odbywają się m.in. w obserwatorium astronomicznym w naszej szkole. 

Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na kierunkach politechnicznych związanych z informatyką, automatyką i robotyką, energetyką, mechatroniką, inżynierią biomedyczną a jednocześnie na kierunkach ekonomicznych związanych z analityką gospodarczą i baz danych. Po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę, np. jako: architekt, inżynier informatyk, budowlaniec, automatyk, mechanik. Uczniowie są dobrze przygotowani do podjęcia studiów nie tylko matematycznych, technicznych czy ekonomicznych, ale dzięki zdobytym umiejętnościom logicznego i ścisłego rozumowania, także innych, np. medycznych, a nawet prawniczych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka

- fizyka