Klasa 1c - humanistyczna

KLASA HUMANISTYCZNA

Jest to klasa dla przyszłych kandydatów na studia humanistyczne, artystyczne czy społeczne, na takie kierunki jak: prawo, dziennikarstwo, historia, produkcja filmowa i telewizyjna, kulturoznawstwo, etnologia, socjologia, psychologia, filologia polska i klasyczna, animacja kultury, stosunki międzynarodowe i wiele innych.

 Uczniowie tej klasy biorą udział w projektach edukacyjnych, poszerzających ich zainteresowania i umożliwiających różnorodną aktywność intelektualną i artystyczną. Oglądają spektakle teatralne na wysokim poziomie artystycznym, poszerzają wiedzę z językoznawstwa, historii muzyki, filmu i malarstwa.  Uczniowie mogą  uczestniczyć w zajęciach artystycznych, na których rozwijają swój talent sceniczny, mogą też szlifować swój talent dziennikarski, redagując szkolną gazetkę. Klasy humanistyczne corocznie osiągają sukcesy w konkursach literackich, ortograficznych, recytatorskich, a także organizowanych w ramach Powiatowych Dni Mickiewiczowskich. Szkoła współpracuje z krakowskim Teatrem Ludowym, który umożliwia uczniom spotkania z aktorami i zapoznanie się z ich warsztatem pracy, Krakowską Agencją Artystyczną w Bielsku–Białej. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych, podczas których zwiedzają muzea tematyczne i oglądają spektakle teatralne, m.in. w teatrach w Krakowie, Wrocławiu.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język polski i wiedza o społeczeństwie

  lub

- język polski i historia