Klasa 1d - biznesowa

KLASA BIZNESOWA

Jeżeli Twoim marzeniem jest praca w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, chcesz być maklerem giełdowym, brokerem, analitykiem, logistykiem czy też prowadzić własną działalność gospodarczą, chcesz studiować na uczelniach ekonomicznych - najlepszym wyborem będzie klasa biznesowa.

Dzięki współpracy z państwowymi instytucjami  oraz lokalnymi przedsiębiorcami będziesz mógł uczestniczyć w ciekawych zajęciach związanych z prowadzeniem biznesu, finansami i projektami. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi będziesz brał udział w zajęciach i laboratoriach na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczestnicząc w programach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, nauczysz się prowadzenia własnego biznesu zakładając i prowadząc Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa. Biorąc udział w programie Dzień Przedsiębiorczości, odbywając jednodniowe praktyki, zobaczysz, jak funkcjonuje wybrane przez ciebie miejsce pracy, a inwestując w papiery wartościowe w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej sprawdzisz swoje umiejętności inwestowania i zarabiania na giełdzie.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski

Przedmiotami dodatkowymi są: ekonomia w praktyce, geografia przestrzenna

 

W ramach ekonomii w praktyce wykorzystacie wiedzę zdobytą na podstawach przedsiębiorczości, zakładając własną firmę, zobaczycie jak funkcjonuje ona od strony produkcyjno - usługowej, finansowej i organizacyjnej, nauczycie się obsługi podstawowych programów księgowych z pakietu firmy INSERT GT. 

W ramach geografii przestrzennej rozwiniecie umiejętności  zastosowania wiedzy geograficznej w praktyce. Uzupełnicie i usystematyzujecie wcześniej zdobyte wiadomości, dzięki czemu poznacie związki przyczynowo- skutkowe, prawidłowości i prawa geograficzne.