Regulamin LO

Regulamin rekrutacji
do klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu
na rok szkolny 2021/2022