Regulamin Technikum

Regulamin rekrutacji
do klas pierwszych
Technikum nr 1
w Lublińcu
na rok szkolny 2021/2022