Regulamin LO

Regulamin rekrutacji
do klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu
na rok szkolny 2022/2023

 

Regulamin Technikum

Regulamin rekrutacji
do klas pierwszych
Technikum nr 1
w Lublińcu
na rok szkolny 2022/2023