Działalność, projekty

Działalność innowacyjna oraz realizacja projektów

Uczniowie klas biznesowych realizują innowację pedagogiczną „Biznesowy początek z angielskim akcentem”. Młodzież bierze udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, w Programach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości: „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo” i „Otwarta Firma”, w ramach których uczy się jak prowadzić działalność gospodarczą i zarządzać własnym biznesem.

We współpracy ze Starostwem Powiatowym organizujemy coroczny projekt związany z uczczeniem pamięci patrona naszej Szkoły – Adama Mickiewicza – „Dni Mickiewiczowskie”, w których biorą udział nasi uczniowie, a także uczniowie szkół podstawowych, którzy prezentują na scenie naszej auli spektakle teatralne – adaptacje utworów naszego Wieszcza, recytują wiersze, rywalizują w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Poety. Projekt pozwala na rozwój wielu umiejętności i zainteresowań – reżyserskich, aktorskich, wokalnych i naukowych.

Co roku przystępujemy do ogólnopolskiej akcji „Maraton pisania listów” z Amnesty International, mającej na celu upamiętnienie daty podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Maraton cieszy się dużą popularnością wśród uczniów, ucząc empatii i demokracji. Akcja umożliwia młodym ludziom poznawanie świata poprzez losy bohaterów Maratonu.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, organizujemy prawybory parlamentarne i prezydenckie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie dzięki temu wydarzeniu mają możliwość zapoznania się z mechanizmami demokracji, śledzą kampanie wyborcze, dyskutują na tematy polityczne. Uczą się odpowiedzialności i zachowania obywatelskiego. Po ogłoszeniu wyników wyborczych w kraju, z zainteresowaniem porównują szkolne wybory z decyzjami ogólnokrajowymi.

Od kilku lat Szkoła wspiera swoich uczniów, a nauczyciele koordynują ich projekty, które wygrały konkursy Akademii Liderów Fundacji św. Mikołaja.

Projekt „Lubliniec – miasto wielu historii”, realizowany wśród uczniów szkół lublinieckich, pokazał bogactwo tradycji i historii naszego miasta. Lider projektu, Wojciech Fokczyński, wraz z uczniami – wolontariuszami – zorganizowali spotkania w różnych ciekawych miejscach Lublińca i opowiedzieli ich historię swoim młodszym kolegom. Dotyczyły one między innymi: 100-letniej historii harcerzy w Lublińcu, tradycji Jednostki Wojskowej Komandosów, historii św. Edyty Stein, życia i działalności Ślązaków – patronów naszych ulic oraz historii naszej Szkoły.

Projekt „Rozmawiamy bez granic” również był skierowany do uczniów szkół średnich i starszych klas szkół podstawowych Lublińca i okolic. Liderka projektu, Aleksandra Just, z grupą wolontariuszy podczas czterech spotkań w Lubitece, auli naszej szkoły i w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu zachęcała uczestników do debat oksfordzkich, rozmów na ważne tematy w kulturalny sposób. Zorganizowali warsztaty z prelegentami z całej Polski, zaprosili do współpracy też seniorów, aby rozmawiać ponad pokoleniami.

Obydwa projekty rzeczywiście wyłoniły liderów naszej małej społeczności, którzy rozwinęli umiejętności organizowania i realizacji swoich pomysłów, a także angażowania innych młodych ludzi w ważne sprawy swojego środowiska.

We współpracy ze Stowarzyszeniem „Inny wymiar” młodzież uczestniczyła w projekcie społecznym „Zobaczmy się”, którego celem było uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób niewidomych oraz edukacja w zakresie prawidłowej pomocy.
Kolejną inicjatywą był projekt społeczny pod nazwą „Z EKO na Ty” w ramach pierwszej w Polsce praktycznej ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Jest to projekt pod patronatem Starosty Lublinieckiego, skierowany do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Jego zadaniem było zainteresowanie współmieszkańców tematyką ekologiczną i podniesienie ich świadomości w tym zakresie. Cała społeczność szkolna systematycznie angażowała się w różnorodne akcje charytatywne, udzielając wsparcia potrzebującym.

Naszym najnowszym przedsięwzięciem jest projekt Sztuka Zrozumienia to projekt społeczny, realizowany przez cztery uczennice Naszej Szkoły – Kamilę Kozę, Wiktorię Pollok i Emilię Zalas z kl. 3C oraz Karolinę Krupę z kl. 3B – w ramach ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii, który ma na celu zwiększenie wiedzy na temat konfliktów występujących w relacjach nastolatków z ich opiekunami oraz sposobów ich rozwiązywania. Poprzez treści umieszczane na portalach społecznościowych oraz w spotkaniach w lokalnych szkołach staraliśmy się pomóc jak największej ilości osób w budowaniu zdrowych relacji i prowadzeniu konstruktywnego dialogu. Problemem społecznym, na który odpowiada nasz projekt, są powszechnie zauważalne trudności w zbudowaniu głębokiej relacji pomiędzy nastolatkami oraz ich rodzicami/opiekunami, natomiast beneficjentami Sztuki Zrozumienia są zarówno nastolatkowie, jak i rodzice, szukający sposobu na znalezienie wspólnego języka.