Sylwetka absolwenta

Absolwent naszej Szkoły jest świadomym i kreatywnym członkiem społeczeństwa ceniącego wiedzę. Człowiekiem przedsiębiorczym, zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji w wielu obszarach: moralnym, ekonomicznym, społecznym i patriotycznym. Będzie umiał przewidywać zdarzenia i procesy ważne dla niego i jego najbliższego otoczenia, posiądzie umiejętność planowania i programowania swoich i cudzych działań.

W naszej Szkole kształtujemy osobowość młodego człowieka, któremu nie jest obojętne to, co się dzieje wokół niego, który jest przywiązany do najlepszych tradycji naszego narodu, który chce uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym swojego miasta, regionu, kraju i mieć wpływ na jego rozwój i przyszły kształt.

Absolwent naszej Szkoły to człowiek kulturalny, tolerancyjny, odpowiedzialny za siebie i innych, świadomy, że nauka jest procesem trwającym całe życie.