Współpraca

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach: co roku nasi uczniowie uczestniczą w wykładach, zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych na wyższych uczelniach, co służy popularyzacji osiągnięć naukowych, poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań i wymianie doświadczeń. Systematycznie odwiedzają nas przedstawiciele ponad 15 uczelni, prowadząc warsztaty i wykłady. Współpracujemy między innymi z: Politechniką Śląską i Politechniką Częstochowską, Uniwersytetami: Jagiellońskim, Śląskim, Opolskim,  Łódzkim, Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza oraz Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej poszerzają wiedzę i zdobywają nowe umiejętności, uczestnicząc w zajęciach na Uniwersytecie Jagiellońskim i Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza. Szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk przyrodniczych biorą udział w konkursach organizowanych przez uczelnie i Pałac Młodzieży w Katowicach.

Politechnika Częstochowska objęła patronatem klasę o profilu biznesowym, której uczniowie uczestniczą w wykładach z rachunkowości, badań operacyjnych, inżynierii produkcji i usług oraz marketingu międzynarodowego, analizy strategicznej oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Współpracujemy także z Urzędem Statystycznym w Katowicach i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Efektem współpracy z Politechniką Częstochowską oraz Politechniką Śląską jest organizowany cyklicznie w naszej Szkole Regionalny Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha dla uczniów szkół ponadpodstawowych, nad którym patronat objęli: Starosta Lubliniecki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Dla wszystkich zainteresowanych uczniów organizujemy spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami oraz jednodniowe praktyki w firmach lub instytucjach, które mają na celu poznanie tajników wymarzonej przyszłej pracy.

Od kilku lat w Szkole działa Klub Debat Oksfordzkich. Sprawdzianem umiejętności debatanckich jest udział drużyn w turniejach i Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich. W kwietniu 2019 roku wzięliśmy udział, na zaproszenie generała brygady Wiesława Kukuły, w warszawskiej konferencji inaugurującej projekt „KRWIoOBIEG TERYTORIALSA”, propagującej ideę przeszczepów. W turnieju debat oksfordzkich, zorganizowanym w Katowicach przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej i Akademicki Klub Debat Uniwersytetu Śląskiego, zajęliśmy II miejsce. Na początku marca 2019 roku drużyna Mickiewicza brała udział w II Charytatywnym Turnieju Debat Oksfordzkich „Debatuj z sercem”, zorganizowanym w II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu, gdzie odbyła się zbiórka pieniędzy na wycieczkę dla dzieci po przeszczepach. 27 marca 2019 roku braliśmy udział w VII Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu. Jesienią 2019 roku w zorganizowanej przez Związek Górnośląski XI Edycji Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich dotarliśmy do finału, gdzie 6 grudnia wywalczyliśmy wicemistrzostwo naszego województwa. 17 kwietnia 2021 roku, w czasie pandemii, uczestniczyliśmy on-line w Finałach VIII Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. W ramach klubu debat szkoła współpracuje z „Przystankiem Historia” – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, Związkiem Górnośląskim (Śląski Turniej Debat Oksfordzkich i Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego), Akademickim Klubem Debat Oksfordzkich Uniwersytetu Śląskiego, Fundacją Edukacyjną G5 w Poznaniu, Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców.