Zajęcia dla uczniów:

Proponowana oferta zajęć uwzględnia różnorodne zainteresowania uczniów i służy wszechstronnemu ich rozwojowi. Są to: zajęcia ekologiczne, klub debat oksfordzkich, zajęcia artystyczne, koło teatralne, koło strzeleckie, zajęcia z astronomii i astrofotografii oraz zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego. Zajęcia w klasie pierwszej: muzyka.