Muzeum Internetowe Pamiątek Historycznych Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu to projekt mający udostępnić pamiątki historyczne zgromadzone w szkolnej Izbie Tradycji oraz w archiwum szkolnym. Można tu znaleźć zdjęcia, pocztówki, dokumenty oraz eksponaty związane z historią szkoły i historią Lublińca. Większa część naszych zbiorów pochodzi z okresu międzywojennego oraz dotyczy historii II wojny światowej. Prezentujemy m.in. unikalny zbiór korespondencji jenieckiej z lat 1939-1944, prasę z XIX i początków XX wieku, pamiątki z okresu powstań śląskich, banknoty, papiery wartościowe oraz wiele innych ciekawych eksponatów.

Zapraszamy !

Muzeum Internetowe Pamiątek Historycznych Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
Przygotowanie materiałów: dr Sebastian Ziółek z zespołem uczniowskim: Agata Giemza, Marlena Kluba, Agnieszka Konieczna, Jakub Wandzich.
Wykonanie strony www: mgr Adam Strzelczyk z zespołem uczniowskim: Błażej Mzyk, Jakub Nahajowski, Joanna Woś.
Administracja i aktualizacja muzeum od 2013 roku: dr Sebastian Ziółek, mgr Adam Strzelczyk.