Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Zarządzeniem nr 2/2024 z dnia 13.02.2024 r. wprowadził Standardy Ochrony Małoletnich w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.

 

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa:
Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
w sprawie:
Wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.
wprowadzone dnia:
13.02.2024 r.
Podmiot stanowiący:
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
Przechowuje:
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
Podstawa ograniczenia:
-
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki