Status prawny

Informacje podstawowe

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu jest samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty.


Podstawowe przepisy prawa

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)
  4. Wewnętrzne:

Forma finansowania

Zasady finansowania jednostki budżetowej

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.