Zamówienia do 130 000 zł

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 130 000 złotych wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2021 r. "Środki czystości"

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2021 r. "Aktywna tablica"