Zamówienia do 130 000 zł

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 130 000 złotych wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2022 r. "Remont dachu nad siłownią"

Zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2022 r. "Ubezpieczenie budynków wraz z oknami i drzwiami, wyposażenia sprzętu elektronicznego od ognia i innych żywiołów oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia"

Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2022 r. "Remont schodów wejściowych w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu"

Zapytanie ofertowe z dnia 30.05.2022 r. "Remont schodów wejściowych w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu"

Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2021 r. "Artykuły biurowe"