Zamówienia do 130 000 zł

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 130 000 złotych wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2023 r. "Archiwizacja dokumentów"

Zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2023 r. "Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu"

Zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2022 r. "Zakup środków czystości"

Zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2022 r. "Zakup artykułów biurowych"

Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2022 r. "Remont dachu nad siłownią"