Zamówienia do 130 000 zł

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 130 000 złotych wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2023 r. "Zakup energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, ul. Sobieskiego 22".

Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2023 r. "Ubezpieczenie budynków wraz z oknami i drzwiami, wyposażenia sprzętu elektronicznego od ognia i innych żywiołów oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia"

Zapytanie ofertowe z dnia 09.02.2023 r. "Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu"

Zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2023 r. "Archiwizacja dokumentów"

Zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2022 r. "Zakup artykułów biurowych"