Strona Główna   Krótki Poradnik   Daty   Jagiellonowie

Polska Piastów   Starożytność   Zadania I   Zadania I   Kontakt

Czasy średniowieczne i wczesnonowożytne:

Frankowie: 496, 732, 755, 800, 814, 843.

Bizancjum: 527, 565.

Państwo Ottonów: 919, 955, 962, 1024.

Arabowie: 622, 630, 711, 732.

Normanowie: 911, 1017, 1066.

Państwo Samona: 623, 660.

Państwo Wielkomorawskie: 855, 863, 906.

Bułgaria: 865.

Węgry: 974, 1000, 1301, 1308, 1440, 1444, 1490, 1516, 1526, 1541.

Czechy: 929, 950, 1278, 1306, 1310, 1415, 1434, 1471, 1516, 1526.

Ruś Kijowska: 862, 988, 1054, 1240, 1242, 1380, 1480.

Mongołowie: 1206, 1215, 1223, 1241, 1281.

Walka o inwestyturę: 1075, 1077, 1122.

Rekonkwista: 711, 1063, 1085, 1212, 1492.

Krucjaty: 1071, 1095, 1096, 1099, 1144, 1147, 1187, 1189, 1204, 1261, 1292.

Anglia: 1214, 1215, 1264, 1485.

Francja: 987, 1282, 1302.

Wojna stuletnia: 1328, 1337, 1346, 1415, 1420, 1429, 1431, 1453.

Papiestwo: 1309, 1377, 1378, 1417.

Imperium osmańskie: 1396, 1444, 1453, 1521, 1526, 1541.

Skandynawia: 1397, 1523.

Czasy nowożytne:

Wielkie odkrycia geograficzne: 1492, 1494, 1497, 1519, 1519-1522, 1531.

Reformacja w krajach niemieckich: 1517, 1524-1525, 1529, 1555.

Reformacja w Anglii: 1534.

Reformacja we Francji: 1572, 1589, 1598.

Kontrreformacja: 1540, 1542, 1545-1563, 1559.

Wojny włoskie: 1494-1559, 1525.

Rywalizacja angielsko-hiszpańska: 1588.

Cesarstwo: 1519, 1556.

Niderlandy: 1566, 1581, 1588, 1648.

Absolutyzm we Francji: 1624, 1629, 1642, 1643, 1648-1653, 1661, 1685.

Rewolucja w Anglii: 1603, 1640, 1642, 1645, 1649, 1651, 1653, 1658, 1660, 1679, 1688, 1689.

Rosja: 1689, 1700, 1709, 1721, 1762, 1772, 1773-1775, 1793, 1795, 1796.

Brandenburgia-Prusy: 1657, 1701, 1740, 1745, 1756-1763, 1772, 1793, 1795.

Austria: 1713, 1740, 1745, 1756-1763, 1772, 1795.

Powstanie USA: 1773, 1775, 1776 (4 VII), 1777, 1781, 1783, 1787.

Rewolucja we Francji: 1787, 1789 (5 V, 17 VI, 20 VI, 9 VII, 14 VII, 26 VIII), 1791 (3 IX), 1792 (22 IX), 1793 (22 I, 24 VI), 1794 (27 VII), 1795.

Dyrektoriat i Napoleon Bonaparte: 1796, 1796, 1797, 1798, 1799 (9 XI).

Konsulat: 1799, 1800, 1801, 1802, 1804.

Cesarstwo: 1804 (2 XII), 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1812, 1813, 1814.

„100 dni”: 1815 (1 III, 18 VI).

Kongres Wiedeński: 1814-1815.

Ruchy niepodległościowe po Kongresie Wiedeńskim: 1821-1830 (Grecja),
1825 (Rosja), 1830-1831 (Królestwo Polskie), 1830-1831 (Belgia),
1878 (Rumunia, Serbia, Czarnogóra, Bułgaria).

Wiosna Ludów: 1848-1849.

Francja 1815-1871: 1830, 1848, 1851, 1852, 1870, 1871.

Zjednoczenie Niemiec: 1834, 1848-1849, 1864, 1866, 1867, 1870, 1871 (18 I).

Zjednoczenie Włoch: 1848-1849, 1859, 1860, 1861, 1866, 1870.

Wojna secesyjna w USA: 1860, 1861, 1863 (1 I), 1865.

Rewolucja 1905 roku w Rosji: 1894, 1904, 1905 (22 I).

Świat w przededniu wybuchu I wojny światowej: 1879, 1882, 1907, 1908,
1912-1913, 1913, 1914 (28 VI).

I wojna światowa: 1914 (Marna), 1914 (Tannenberg), 1915 (Ypres), 1915 (Gorlice),
1915 (Lusitania), 1915 (Włochy), 1916 (Somma), 1917 (USA), 1918 (Brześć Litewski),
1918 (Marna II), 1918 (Compiegne, 11 XI).

Okres międzywojenny w Europie: 1919 (Wersal), 1921-1922 (Waszyngton), 1922 (Rapallo), 1923 (Zagł. Ruhry), 1924 (Ch. Dawes), 1925 (Locarno), 1926 (Liga Narodów),
1929 (O. Young), 1930 (Nadrenia), 1935 (Zagł. Saary), 1936 (Nadrenia), 1938 (Austria),
1938 (Sudety), 1939 (Praga), 1939 (Kłajpeda), 1939 (Ribbentrop-Mołotow, 23 VIII).

Okres międzywojenny w Azji: 1931 (Mandżuria), 1937.

Wielki kryzys ekonomiczny: 1929 (24 X).

Faszyzm we Włoszech: 1921, 1922, 1925, 1935-1936 (Abisynia), 1936, 1939 (Albania).

Nazizm w Niemczech: 1920, 1923, 1933, 1934, 1935, 1938.

Totalitaryzm w ZSRR: 1919, 1921, 1922, 1924, 1934, 1936.

II wojna światowa: 1939 „Pekin”, 1939 „Worek”, 1939 „Rurka”, 1939 Plan „Biały”,
1940 „Weserubung”, 1940 Plan „Żółty”, 1940 „Orzeł”, 1941 „Marita”, 1941 „Merkury”,
1941 „Barbarossa”, 1942 Plan „Niebieski”, 1943 „Cytadela”, 1942 „Pochodnia”,
1943 „Husky”, 1944 „Market-Garden”.