Strona Główna   Krótki Poradnik   Daty   Jagiellonowie

Polska Piastów   Starożytność   Zadania I   Zadania I   Kontakt
 1. Wyjaśnij pojęcie pucz Janajewa.
 2. Jak nazywał się przywódca komunistów wietnamskich, którego imię nosi miasto Sajgon?
 3. Podaj imię i nazwisko współpracownika Stalina, szefa NKWD, którego zabito w 1953 roku.
 4. Podaj równoleżnik, wzdłuż którego podzielono półwysep koreański w 1953 roku.
 5. Podaj imię i nazwisko czechosłowackiego komunisty, przywódcy „praskiej wiosny”.
 6. Podaj imię i nazwisko przywódcy partii komunistycznej w Czechosłowacji w okresie stalinowskim.
 7. Podaj imię i nazwisko przywódcy partii komunistycznej na Węgrzech w okresie stalinowskim.
 8. Podaj imię i nazwisko przywódcy partii komunistycznej w NRD w okresie stalinowskim.
 9. Podaj imię i nazwisko przywódcy partii komunistycznej w Bułgarii w okresie stalinowskim.
 10. Podaj imię i nazwisko przywódcy partii komunistycznej w Rumunii w okresie stalinowskim.
 11. Podaj nazwę miasta w którym w 1922 r. ZSRR i Niemcy podpisały układ o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych i współpracy.
 12. Rozwiń w języku polskim skrót UNRRA i scharakteryzuj tę organizację.
 13. Podaj lata, w których trwała interwencja ZSRR w Afganistanie.
 14. Podaj rok, w którym Nelson Mandela został prezydentem RPA.
 15. Wyjaśnij pojęcie ruch państw niezaangażowanych.
 16. W którym roku Cypr podzielony został na część grecką i turecką.
 17. W którym roku nastąpił rozpad Czechosłowacji na Czechy i Słowację?
 18. W którym roku Słowenia przystąpiła do strefy euro?
 19. W którym roku Malta i Cypr przystąpiły do strefy euro?
 20. W którym roku Słowacja przystąpiła do strefy euro?
 21. W którym roku wszedł w życie traktat z Maastricht?
 22. Wyjaśnij pojęcie rok Afryki.
 23. Podaj nazwę włoskiej organizacji terrorystycznej, odpowiedzialnej za śmierć Aldo Moro.
 24. Podaj nazwę organizacji terrorystycznej w RFN założonej m. in. przez A. Baadera.
 25. W którym roku ONZ uchwaliło Deklarację Praw Dziecka, a w którym Konwencję Praw Dziecka?
 26. Wyjaśnij pojęcie wojny futbolowej.
 27. Jak nazywał się hiszpański ruch polityczny, na czele którego stał Francisco Franco?
 28. W którym roku zmarł Antonio Salazar, twórca reżimu autorytarnego w Portugalii?
 29. W jakich latach trwał wojna iracko-irańska, w której S. Husajn zaatakował Iran?
 30. Wyjaśnij pojęcie Trójkąt Weimarski.
 31. Wyjaśnij pojęcie Grupa Wyszechradzka.
 32. Wymień, posługując się datami i państwami, etapy rozszerzenia NATO.
 33. Wymień 5 współczesnych państw posiadających broń atomową.
 34. Scharakteryzuj konflikty, podając strony, czas trwania oraz główne przyczyny:
  - o Kaszmir;
  - o Wyspy Kurylskie;
  - o Tajwan;
  - o Naddniestrze;
  - o Ogaden;
  - baskijski;
  - północnoirlandzki;
  - w Belgii;
  - w Rwandzie;
  - w Darfurze;
  - w Czadzie;
  - w Erytrei;
  - w Czeczenii;
  - w Timorze Wschodnim;
  - na Sri Lance;
  - lombardzki;
  - tybetański;
  - afgański;
  - palestyński;
  - kosowski;
  - gruziński;
  - o Saharę Zachodnią;
  - o Górski Karabach;
  - somalijski;
  - korsykański.
 35. Podaj datę (dzień, miesiąc i rok) uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
 36. Podaj datę założenia i cele działalności organizacji: Amnesty International, Lekarze Bez Granic, Greenpeace.
 37. Wyjaśnij skróty (rozwiń i podaj cele działalności):
  - FAO
  - WTO
  - WHO
  - UNESCO;
  - ILO
  - IBRD
  - GATT
  - IMF
  - CEFTA
  - EFTA
  - NAFTA
  - MERCOSUR
  - CERN
  - IAEA
  - SALT I, SALT II
  - START I, START II
  - WNP
  - GUAM
  - KBWE
  - OBWE
  - NATO
  - OJA
  - OPEC
  - OECD
  - OPA
  - UZE
  - EBOiR
  - APEC
  - ASEAN
  - ANZUS.
 38. Wyjaśnij pojęcie proliferacji.
 39. Wyjaśnij pojęcie dysydent.
 40. Wyjaśnij pojęcie kohabitacji.
 41. Scharakteryzuj Europejską Konwencję Praw Człowieka i Obywatela.
 42. Wyjaśnij pojęcia: plan Rapackiego, plan Gomułki.
 43. Scharakteryzuj 4 wybrane rodzaje strajku.
 44. Wyjaśnij pojęcia: rewolucja goździków, aksamitna rewolucja, rewolucja róż, pomarańczowa rewolucja, cedrowa rewolucja.
 45. Wymień, posługując się datami i państwami, etapy rozszerzenia Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.
 46. Podaj daty roczne wydarzeń po II wojnie światowej:
  - ogłoszenia planu Marshalla i doktryny Trumana;
  - powstania RFN;
  - powstania NRD;
  - powstania CHRL-D;
  - powstania Republiki Chińskiej;
  - powstania RWPG;
  - powstania NATO;
  - powstania Układu Warszawskiego;
  - podpisania traktatu o EWWiS;
  - przyjęcia RFN do NATO;
  - podpisania Traktatów Rzymskich;
  - zamachu na prezydenta USA J.F.Kenned`ego;
  - początku budowy muru berlińskiego;
  - upadku muru berlińskiego;
  - marszu na Waszyngton;
  - inwazji ZSRR na Węgry;
  - przyznania pokojowej nagrody Nobla dla M.L.Kinga;
  - inwazji Układu Warszawskiego na Czechosłowację;
  - zamachu na M.L.Kinga;
  - wprowadzenia stanu wojennego w Polsce;
  - ustąpienia prezydenta USA Richarda Nixona;
  - przyznania pokojowej nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy.
  - wybuchu w elektrownii atomowej w Czarnobylu;
  - stłumienia manifestacji na palcu Tiananmen w Pekinie;
  - operacji Pustynna Burza;
  - zjednoczenia Niemiec;
  - interwencji NATO w Kosowie;
  - ataku terrorystycznego na WTC;
  - drugiej interwencji w Iraku;
  - rozszerzenia UE o Bułgarię i Rumunię.
 47. Wyjaśnij pojęcie derogacja.
 48. Wyjaśnij pojęcie reasumpcja.
 49. Wyjaśnij pojęcie balotaż.
 50. Wyjaśnij pojęcie Protokół z Kioto.