Oferta edukacyjna
na rok szkolny
2024-2025

Odtwórz wideo

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza

Biologiczno – Chemiczna

W tej klasie będziesz uczestniczyć  w zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii w nowoczesnym szkolnym laboratorium.

Biznesowa

Jeżeli Twoim marzeniem jest praca w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, chcesz być maklerem giełdowym, brokerem, analitykiem, logistykiem czy też prowadzić własną działalność gospodarczą, chcesz studiować na uczelniach ekonomicznych – najlepszym wyborem będzie klasa biznesowa.

Matematyczno – Geograficzna

Klasa matematyczno–geograficzna to najlepszy wybór dla osób zainteresowanych matematyką, a zarazem chcących zgłębić wiedzę z zakresu treści geograficznych. Matematyka oraz geografia pomogą zrozumieć Ci skomplikowany i dynamicznie zmieniający się współczesny świat.

Technikum nr 1

Technik PROGRAMISTA

Technik  programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla tych, którzy z ciekawością patrzą na komputery oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe.

Technik Logistyk

Technik logistyk to nowoczesny i wymagający zawód proponowany osobom przedsiębiorczym, kreatywnym, z umiejętnościami planowania oraz organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć. 

Oferta Zajęć

Proponowana oferta zajęć uwzględnia różnorodne zainteresowania uczniów i służy wszechstronnemu ich rozwojowi. Są to: zajęcia ekologiczne, klub debat oksfordzkich, zajęcia artystyczne, koło teatralne, koło strzeleckie, zajęcia z astronomii i astrofotografii oraz zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego. Zajęcia w klasie pierwszej: muzyka.

Baza dydaktyczna

Szkoła ze stuletnią tradycją jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny. Posiadamy dwie nowoczesne pracownie: biologiczno-chemiczną i komputerową. Pracownia komputerowa została wyposażona w najnowszy sprzęt: komputery z systemem Windows 10 Pro, tablety graficzne o rozdzielczości 2540 dpi, drukarkę 3D, skaner 3D, zestaw do Akademii Cisco Basic.

WSPÓŁPRACA

Co roku nasi uczniowie uczestniczą w wykładach, zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych na wyższych uczelniach, co służy popularyzacji osiągnięć naukowych, poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań i wymianie doświadczeń. Systematycznie odwiedzają nas przedstawiciele ponad 15 uczelni, prowadząc warsztaty i wykłady. Współpracujemy między innymi z: Politechniką Śląską i Politechniką Częstochowską, Uniwersytetami: Jagiellońskim, Śląskim, Opolskim,  Łódzkim, Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza oraz Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Działalność i projekty

Uczniowie klas biznesowych realizują innowację pedagogiczną „Biznesowy początek z angielskim akcentem”. Młodzież bierze udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, w Programach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości: „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo” i „Otwarta Firma”, w ramach których uczy się jak prowadzić działalność gospodarczą i zarządzać własnym biznesem.

We współpracy ze Starostwem Powiatowym organizujemy coroczny projekt związany z uczczeniem pamięci patrona naszej Szkoły – Adama Mickiewicza – „Dni Mickiewiczowskie”, w których biorą udział nasi uczniowie, a także uczniowie szkół podstawowych, którzy prezentują na scenie naszej auli spektakle teatralne – adaptacje utworów naszego Wieszcza, recytują wiersze, rywalizują w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Poety. Projekt pozwala na rozwój wielu umiejętności i zainteresowań – reżyserskich, aktorskich, wokalnych i naukowych.

Społeczność uczniowska

"

Absolwent naszej Szkoły jest świadomym i kreatywnym członkiem społeczeństwa ceniącego wiedzę. Człowiekiem przedsiębiorczym, zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji w wielu obszarach: moralnym, ekonomicznym, społecznym i patriotycznym. Będzie umiał przewidywać zdarzenia i procesy ważne dla niego i jego najbliższego otoczenia, posiądzie umiejętność planowania i programowania swoich i cudzych działań.

Zapraszamy 🙂