Klasa 1f

MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA

Klasa matematyczno–geograficzna to najlepszy wybór dla osób zainteresowanych matematyką, a zarazem chcących zgłębić wiedzę z zakresu treści geograficznych. Matematyka jest królową nauk. Benjamin Peirce nazwał ją „nauką, która wyciąga właściwe wnioski”.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zestaw rozszerzonych zajęć z matematyki i geografii pozwala absolwentom na dużą elastyczność w wyborze kierunków studiów. Przedmioty te figurują w wymaganiach rekrutacyjnych na kierunkach wielu uczelni. Są wśród nich zarówno uniwersytety ekonomiczne i przyrodnicze, jak i politechniki. Przykładami są najlepsze uczelnie w Polsce jak Szkoła Główna Handlowa, czy też Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie.

Rozwijanie ZAINTERESOWAŃ

Geografia to spójna wiedza o środowisku przyrodniczym i wszelkich działaniach człowieka. Matematyka oraz geografia pomogą zrozumieć Ci skomplikowany i dynamicznie zmieniający się współczesny świat.

Dalsze możliwości studiowania

KIERUNKI STUDIÓW

Po ukończeniu klasy geograficzno–matematycznej możesz studiować na następujących kierunkach: ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, handel zagraniczny, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, geologia, geografia.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

Po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę, np. jako: