Klasa 1c

HUMANISTYCZNA

Jest to klasa dla przyszłych kandydatów na studia humanistyczne, artystyczne czy społeczne, na takie kierunki jak: prawo, dziennikarstwo, historia, produkcja filmowa i telewizyjna, kulturoznawstwo, etnologia, socjologia, psychologia, filologia polska i klasyczna, animacja kultury, stosunki międzynarodowe i wiele innych.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Klasy humanistyczne corocznie osiągają sukcesy w konkursach literackich, ortograficznych, recytatorskich, a także organizowanych w ramach Powiatowych Dni Mickiewiczowskich. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych, zwiedzają muzea tematyczne i oglądają spektakle teatralne, m.in. w teatrach w Krakowie, Wrocławiu, podczas których mają możliwość spotkań z aktorami i zapoznania się z ich warsztatem pracy.

Rozwijanie ZAINTERESOWAŃ

Uczniowie tej klasy biorą udział w projektach edukacyjnych, poszerzających ich zainteresowania i umożliwiających różnorodną aktywność intelektualną i artystyczną. Oglądają spektakle teatralne na wysokim poziomie artystycznym, poszerzają wiedzę z językoznawstwa, historii muzyki, filmu i malarstwa. 

Dalsze możliwości studiowania

KIERUNKI STUDIÓW

Jest to klasa dla przyszłych kandydatów na studia humanistyczne, artystyczne czy społeczne, na takie kierunki jak: prawo, dziennikarstwo, historia, produkcja filmowa i telewizyjna, kulturoznawstwo, etnologia, socjologia, psychologia, filologia polska i klasyczna, animacja kultury, stosunki międzynarodowe i wiele innych.

MOŻLIWOŚCI

Uczniowie mogą  uczestniczyć w zajęciach artystycznych, na których rozwijają swój talent sceniczny, mogą też szlifować swój talent dziennikarski, redagując szkolną gazetkę „Sobieskiego22”.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

JĘZYK POLSKI

HISTORIA

Po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę, np. jako: