Klasa 1d

BIZNESOWA

Jeżeli Twoim marzeniem jest praca w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, chcesz być maklerem giełdowym, brokerem, analitykiem, logistykiem czy też prowadzić własną działalność gospodarczą, chcesz studiować na uczelniach ekonomicznych – najlepszym wyborem będzie klasa biznesowa.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Dzięki współpracy z państwowymi instytucjami  oraz lokalnymi przedsiębiorcami będziesz mógł uczestniczyć w ciekawych zajęciach związanych z prowadzeniem biznesu, finansami i projektami. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi będziesz brał udział w zajęciach i laboratoriach na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rozwijanie ZAINTERESOWAŃ

Uczestnicząc w programach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, nauczysz się prowadzenia własnego biznesu zakładając i prowadząc Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa. Biorąc udział w programie Dzień Przedsiębiorczości, odbywając jednodniowe praktyki, zobaczysz, jak funkcjonuje wybrane przez ciebie miejsce pracy, a inwestując w papiery wartościowe w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej sprawdzisz swoje umiejętności inwestowania i zarabiania na giełdzie.

Dalsze możliwości studiowania

KIERUNKI STUDIÓW

Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na kierunkach politechnicznych związanych z informatyką, automatyką i robotyką, energetyką, mechatroniką, inżynierią biomedyczną a jednocześnie na kierunkach ekonomicznych związanych z analityką gospodarczą i baz danych. 

MOŻLIWOŚCI

Uczniowie są dobrze przygotowani do podjęcia studiów nie tylko matematycznych, technicznych czy ekonomicznych, ale dzięki zdobytym umiejętnościom logicznego i ścisłego rozumowania, także innych, np. medycznych, a nawet prawniczych.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

JĘZYK ANGIELSKI

GEOGRAFIA

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ PRZY REKRUTACJI

język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia

Po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę, np. jako: