Klasa 1b

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

W tej klasie będziesz uczestniczyć  w zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii w nowoczesnym szkolnym laboratorium. Będziesz mógł nie tylko zdobyć wiedzę, która pozwoli Ci się dostać na wymarzone studia, ale również otrzymasz szansę zrobienia czegoś dobrego dla środowiska i ludzi.

ZAJĘCIA DODATKOWE

W toku nauki odbędą się wyjazdy edukacyjne (warsztaty, pokazy doświadczeń, wykłady) m.in. na Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński,  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza, do Palmiarni w Gliwicach,  do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu.

Rozwijanie ZAINTERESOWAŃ

Odbywać się będą pozalekcyjne spotkania z przyrodnikami, w czasie których uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania horyzontów w atrakcyjny sposób. Zdobywanie  wiedzy z biologii i chemii  w zakresie rozszerzonym daje możliwość uczestnictwa w różnorodnych konkursach i osiąganie sukcesów w tych dziedzinach.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

BIOLOGIA

CHEMIA

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ PRZY REKRUTACJI

język polski,
matematyka
biologia,
chemia

Po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę, np. jako: