Klasa 1a

MATEMATYCZNO - FIZYCZNA

Chcesz zbadać powiązania matematyki z fizyką i astronomią? Wybierz klasę matematyczno-fizyczną! Przygotujemy Cię do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Będziesz mieć możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli oraz pracowników naukowych Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej, z którymi systematycznie współpracujemy. 

Rozwijanie ZAINTERESOWAŃ

Będziesz rozwijać swoje zainteresowania i pasje na zajęciach kółka astronomicznego, które odbywają się m.in. w obserwatorium astronomicznym w naszej szkole. 

Dalsze możliwości studiowania

KIERUNKI STUDIÓW

Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na kierunkach politechnicznych związanych z informatyką, automatyką i robotyką, energetyką, mechatroniką, inżynierią biomedyczną a jednocześnie na kierunkach ekonomicznych związanych z analityką gospodarczą i baz danych. 

online-education.png

Studio X

MOŻLIWOŚCI

Uczniowie są dobrze przygotowani do podjęcia studiów nie tylko matematycznych, technicznych czy ekonomicznych, ale dzięki zdobytym umiejętnościom logicznego i ścisłego rozumowania, także innych, np. medycznych, a nawet prawniczych.

online-education.png

Studio X

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

MATEMATYKA

FIZYKA

Po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę, np. jako: